วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แผนการจัดการเรียนรู้ ม.1 หลักสูตร 2551

วิธีดาวน์โหลด เมื่อคลิกจะพบโฆษณาปรากฏ 5 วินาที จากนั้นให้คลิก "กดข้าม" จะเข้าเว็บดาวน์โหลดทันที

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 ภาคเรียน 1
แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย ม.1 ภาคเรียน 2

แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1 หน่วย 1-5
แผนการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.1 หน่วย 6-10

แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1 part1
แผนการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ม.1 part2

แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ม.1 part1
แผนการจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา ม.1 part2

แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา part1
แผนการจัดการเรียนรู้สุขศึกษา พละศึกษา part2

แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ (นาฏศิลป์) ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้ศิลปะ (ดนตรี) ม.1

แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 หน่วย 1- 4
แผนการจัดการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1 หน่วย 5- 9

แผนการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร์ ม.1

แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ม.1 (TEAM UP) อจท. (รายชั่วโมง)

    1. Team Up แผนฯ (หน่วย 1-20)                 ไฟล์ .rar (ขนาด 6.455MB )
    2. Team Up Class Audio (แ่ผ่น 1 แทร็ก 1-30) ไฟล์ .rar (ขนาด 11.627MB )
    3. Team Up Class Audio (แ่ผ่น 1 แทร็ก 31-58)  ไฟล์ .rar (ขนาด 11.836MB )
    4. Team Up Class Audio (แ่ผ่น 2 แทร็ก 1-47) ไฟล์ .rar (ขนาด 24.402MB )
    5. Team Up Workbook Audio (แทร็ก 1-25) ไฟล์ .rar (ขนาด 21.215MB )
    6. Team Up Workbook Audio (แทร็ก 26-49) ไฟล์ .rar (ขนาด 22.687MB )
    7. Access แผนฯ (หน่วย 1-10)         ไฟล์ .rar (ขนาด 13.617MB )
    8. Access Class Audio (แ่ผ่น 1 แทร็ก 1-30) ไฟล์ .rar (ขนาด 16.629MB )
    9. Access Class Audio (แ่ผ่น 1 แทร็ก 31-55) ไฟล์ .rar (ขนาด 15.897MB )
   10. Access Class Audio (แ่ผ่น 2 แทร็ก 1-30) ไฟล์ .rar (ขนาด 23.804MB )
   11. Access Class Audio (แ่ผ่น 2 แทร็ก 31-55)      ไฟล์ .rar (ขนาด 28.304MB )
   12. Access Workbook Audio (แทร็ก 1-15)         ไฟล์ .rar (ขนาด 12.349MB )
   13. Access Workbook Audio (แทร็ก 16-31)        ไฟล์ .rar (ขนาด 26.227MB )

แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม, บำเพ็ญประโยชน์) ม.1
แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ) ม.1


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น