วันอังคารที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ดาวน์โหลดคณิตคิดเร็ว ป.1-ป.6

ข้อแนะนำสำหรับการดาวน์โหลด เมื่อเปิดลิ้งก์ขึ้นมาจะเห็นโฆษณา จากนั้นสังเกตมุมขวาบน ให้รอ 5 วินาที แล้วกด "กดข้าม" ก็จะเข้าสู่เว็บดาวน์โหลดทันที

 คณิตคิดเร็ว ป.1
..
 คณิตคิดเร็ว ป.2
..
 คณิตคิดเร็ว ป.3
..
 คณิตคิดเร็ว ป.4
..
 คณิตคิดเร็ว ป.5
..
 คณิตคิดเร็ว ป.6
..
หมาายเหตุ เมื่อแตกไฟล์ .rar ออกมาจะมีโฟลเดอร์ย่อยและแบบทดสอบภายใน พร้อมเฉลยค่ะ  ..ขอบคุณที่ติดตามค่ะ 

วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ภาษาไทย ป. 1 พยางค์ ครูสุรีย์ สุคนธ์วารี

แบบทดสอบมาตรฐาน ป.6 (อจท)

แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย
..
แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์
..
แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์
..
แนวข้อสอบ O-NET สังคมศึกษาฯ
..
แนวข้อสอบ O-NET สุขศึกษา
..
แนวข้อสอบ O-NET ศิลปะฯ
..
แนวข้อสอบ O-NET การงานฯ
..
แนวข้อสอบ O-NET การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการสอบ O-NET
..

แบบทดสอบมาตรฐาน ป.5 (อจท)

แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.5
..
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ ป.5
..
แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ป.5
..
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ป.5
..
แบบทดสอบ ศิลปะ ป.5
..
แบบทดสอบ สังคมศึกษา ป.5
..
แบบทดสอบ สุขศึกษา ป.5
..
แบบทดสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.5
..

แบบทดสอบมาตรฐาน ป.4 (อจท)

แบบทดสอบ ภาษาไทย ป.4
..
แบบทดสอบ ภาษาอังกฤษ ป.4
..
แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ป.4
..
แบบทดสอบ วิทยาศาสตร์ ป.4
..
แบบทดสอบ ศิลปะ ป.4
..
แบบทดสอบ สังคมศึกษา ป.4
..
แบบทดสอบ สุขศึกษา ป.4
..
แบบทดสอบ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.4
..

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.3 (อจท)

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา คณิตศาสตร์ ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ทัศนศิลป์ ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ประวัติศาสตร์ ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา พระพุทธศาสนา ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา วิทยาศาสตร์ ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป. 3
..

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.2 (อจท)

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.2
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา คณิตศาสตร์ ป.2
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.2
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ทัศนศิลป์ ป.2
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ประวัติศาสตร์ ป.2
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา พระพุทธศาสนา ป.2
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาอังกฤษ (Smile) ป.2
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.2
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.2
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา วิทยาศาสตร์ ป.2
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.2
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป. 2
..