วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2556

งานวิจัยในชั้นเรียน ระดับ ม.ต้น

วิธีดาวน์โหลด เมื่อคลิกจะพบโฆษณาปรากฏ 5 วินาที จากนั้นให้คลิก "กดข้าม" จะเข้าเว็บดาวน์โหลดทันที

วิจัยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ม.3
วิจัยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.3
วิจัยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ม.3
วิจัยกลุ่มสาระศิลปะ ม.3

วิจัยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ม.2
วิจัยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.2
วิจัยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ม.2
วิจัยกลุ่มสาระศิลปะ ม.2

วิจัยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ม.1 ชุด 1
วิจัยกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ม.1 ชุด 2
วิจัยกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ม.1
วิจัยกลุ่มสาระสังศึกษา ม.1
วิจัยกลุ่มสาระศิลปะ ม.1

วิจัยอื่นๆ
วิจัยเรื่องแรง ม.ต้น
งานวิจัยหน้าเดียว
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น