วันพุธที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

ข้อสอบ O-Net ป.6 ม.3 ม.6 ปี 2551

ข้อสอบ O-Net วิชา ภาษาไทย ชั้น ป.6
ข้อสอบ O-Net วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ป.6
ข้อสอบ O-Net วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.6

ข้อสอบ O-Net วิชา ภาษาไทย ชั้น ม.3
ข้อสอบ O-Net วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ม.3
ข้อสอบ O-Net วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.3

ข้อสอบ O-Net วิชา ภาษาไทย ชั้น ม.6
ข้อสอบ O-Net วิชา คณิตศาสตร์ ชั้น ม.6
ข้อสอบ O-Net วิชา ภาษาอังกฤษ ชั้น ม.6
ข้อสอบ O-Net วิชา วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.6
ข้อสอบ O-Net วิชา สังคมศึกษา ชั้น ม.6
ข้อสอบ O-Net วิชา สุข พละ ศิลปะ การงานฯ ชั้น ม.6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น