วันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2559

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปี ป.3 (อจท)

ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา คณิตศาสตร์ ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ดนตรี-นาฎศิลป์ ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ทัศนศิลป์ ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ประวัติศาสตร์ ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา พระพุทธศาสนา ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา ภาษาไทย หลักภาษาและการใช้ภาษา ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา วิทยาศาสตร์ ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา สุขศึกษาและพลศึกษา ป.3
..
ข้อสอบมาตรฐานชั้นปีวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ป. 3

สินค้าลดราคา มาใหม่ : 

กล้องติดรถยนต์ ราคา 990 บาท ปกติ 2,390 บาท,   ประหยัดทันที 59%

..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น