วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

แผนการจัดการเรียนรู้ระดับประถมศึกษา ป.1

ข้อแนะนำสำหรับการดาวน์โหลด เมื่อเปิดลิ้งก์ขึ้นมาจะเห็นโฆษณา จากนั้นสังเกตมุมขวาบน ให้รอ 5 วินาที แล้วกด "กดข้าม" ก็จะเข้าสู่เว็บดาวน์โหลดทันที

แผนการจัดการเรียนรู้ระดับชั้น ป.1


  • แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.1

          คำนำ_โครงงาน_ภาคผนวก
          หน่วยที่_1_จำนวนนับ_1_–_10_และ_0
          หน่วยที่ 2 การบวกจำนวนนับสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
          หน่วยที่ 3 การลบจำนวนนับสองจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9
          หน่วยที่ 4 จำนวนนับ 11-20
          หน่วยที่ 5 การบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน 20 และการฯ
          หน่วยที่ 6 การวัดความยาว การชั่ง และการตวง
          หน่วยที่ 7 จำนวนนับ 21-100
          หน่วยที่ 8 เวลา
          หน่วยที่ 9 การบวกจำนวนนับที่มีผลบวกไม่เกิน 100 และการลบฯ
  • แผนการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.1
          กำหนดการสอน ป.1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น