วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2558

การประเมินโครงการ 10 แบบ

ข้อแนะนำสำหรับการดาวน์โหลด เมื่อเปิดลิ้งก์ขึ้นมาจะเห็นโฆษณา จากนั้นสังเกตมุมขวาบน ให้รอ 5 วินาที แล้วกด "กดข้าม" ก็จะเข้าสู่เว็บดาวน์โหลดทันที


1.การดำเนินงานของศูนย์ทดลองเรียน

2.การดำเนินงานหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษา

3.การประเมินโครงการ รักการอ่าน สานสู่ฝัน

4.การประเมินโครงการการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม

5.การประเมินโครงการจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม

6.การประเมินโครงการแนะแนว

7.การประเมินโครงการประกันคุณภาพ

8.การประเมินโครงการพัฒนาจริยธรรมเพื่อการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

9.การประเมินโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

10.การประเมินโครงการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ จ.ตราด

ขอบคุณผู้สนับสนุน :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น